Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie J. Herdu 577/2

917 01 Trnava

+421 33 5565 111

Sekretariát

Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie

Zoznam

učebníc

Publikácie boli vytvorené skúsenými autormi a slúžia na Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Doplňujúce pedagogické štúdium
PEDAGOGICKÁ PRAX V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
VYBRANÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCIE V EDUKAČNEJ REALITE (druhé, doplnené vydanie)
Publikácia bola spracovaná ako jeden z výstupov riešenia projektu 001UCM-2-1/2022 Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave. Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia
ZÁKLADY PEDAGOGIKY
Publikácia bola spracovaná ako jeden z výstupov riešenia projektu 001UCM-2-1/2022 Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave. Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia.
Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry
Učebnica - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
Učebnica - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedra anglistiky a amerikanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry
Učebnica - Katedra germanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra germanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedragermanistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Rozširujúce štúdium ruského jazyka a literatúry
Učebnica - Katedra rusistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra rusistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedra rusistiky
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Rozširujúce štúdium histórie
Učebnica - Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu
Učebnica -Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 2 - Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.
Učebnica 3 - Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je akýmsi pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou.